Những bài viết tiếng việt cho người việt, từ kinh tế gia đ́nh đến kỹ thuật 

 

http://www.chezmoi.dk/chia-se2_files/frame.htm

 

 

Đi xin việc làm

Học tiếng Anh

Sự nghiệp kinh tế gia đ́nh và cá nhân

Tu bổ thêm toán học

Học tiếng Anh hiệu quả với Google Assistant miễn phí

Cheat Sheets - Những tờ giấy bùa đầy hữu ích

Arduino căn bản

Thư giăn với cảm biến, motor RFID

Media Center với Raspberry - KODI Retropie với Rasp, Odroid

Data analysis (Big Data)

IOT với opensourceThingsboard, Firebase, Blynk

Làm ESP32 remote control với Android app

Dùng superfast C code cho Face recognition OpenCV

Làm GSM điện thoại với Arduino

 

Làm thế nào để tránh các mối đe dọa (security measures)

Công thức 1 (F1 racing) ở Hanoi 2020

Linux tips & tricks

Chú ư blockchain không phải 1 con đẻ trứng vàng

Setup solaris 11 and centos7 on virtualbox

Khi VN được một ông Bill Gates

Độ việt nam , nếu 105 triệu dân hiểu thông điệp

Kids học BBC micro bit rồi chơi

Làm web server với Intel edison SoC

----

 

tuan nguyen dk 2019 copenhagen

Đi xin việc làm: HR, saigon, hanoi, interview, chuẩn bị

Học tiếng Anh: hát, luyện giọng, sách

Kinh tế gia đ́nh nhân : budget, ngân sách, bồ nhí, hội đen, để dành tiền, làm giàu, mượn tiền, ẩu, lười, xiêng năng,

Tu bổ thêm toán học: tu bổ óc, nghệ thuật toán, math art, intergration , fourier transform, sổ xố, tập thể dục năo, trưởng pḥng, lănh đạo tốt, lănh đạo

Data analysis (Big Data): kagler, python plot, công nghệ 4, cntt, cn4, machine learning

IOT với opensourceThingsboard, Firebase, blynk: đo điện, đo nước, internet of thing

Làm ESP32 remote control với Android app: làm app, esp8266, viết code arduino, 

Dùng super fast C code cho Face recognition/detection : viết assembler, nhận diện mặt như thế nào, debug,  viết c , gcc, opencv

Làm GSM điện thoại với Arduino: làm telefon, làm điện thoại, GSP,

 

Làm thế nào để tránh các mối đe dọa (security): virus, tấn công dos, bảo vệ máy tính, dùng wireshark, dùng tcpdump,  phân tích tấn công công nghệ , live cd, boot linux

Công thức 1 (F1 racing) ở Hanoi 2020: formula one grand prix in hanoi 2020, hanoi racing track, lịch sử công thức 1, f1 in vietnam, f1 hanoi where,  f1 mua   ticket, pole position, microprose

Linux tips & tricks: linux lệnh commander, awk, sed, perl, script, secrets

Chú ư blockchain không phải 1 con đẻ trứng vàng: money laundry, không giá trị, lừa, speculation, 

Setup solaris 11 and centos7 on virtualbox: unix linux, windows 2008, dns, virtual nic, clone ssd to ssd hhd, live DVD

Khi VN được một ông Bill Gates: shool 42, trường 42 vietnam, ecole 42

 

Độ việt nam , nếu 105 triệu dân hiểu thông điệp: phù hộ Việt Nam, losers complain, winner train, greed, don’t hate me, corrupt

Kids học BBC micro bit rồi chơi: micro:bit , userguide, chỉ dẫn micro bit, hướng dan micro bit

Làm web server với Intel edison SoC:  micro board computer

 

Học tiếng Anh hiệu quả với Google Assistant miễn phí: học tiếng Anh, nghe bbc, routines

Cheat Sheets - Những tờ giấy bùa đầy hữu ích, cheatsheet toán, cheatsheet điện, cheatsheet life, cheatsheet , cheatsheet cloud, cheatsheet kinh tế

Arduino căn bản : vọc arduino, thí nghiệm arduino, microcontroller, arduino từ điện, arduino cheatsheet

Thư giăn với cảm biến, motor RFID :  sensor, motor, rfid, e18-d80nk, tcs3200, hc-sr04, fc-51, L298p, qtr 5c, adns3080

Media Center với Raspberry - KODI Retropie với Rasp, Odroid : flash iso, mount img, htpc, minidlna, raspberry 3 b+, odroid xu4